Služby


Ponúkame vám vždy profesionálne služby. Preferujeme individuálny prístup ku každému klientovi. Naši finanční agenti sú skutoční profesionáli so širokým spektrom znalostí poisťovníctva a finančného trhu. Podľa Vašich potrieb  zostavíme osobný finančný plán. Teraz  je čas "Úrokovej revolúcie", čas na posúdenie Vašich úverov/pôžičiek a zmeniť ich na lepší, výhodnejší pre Vás. Stačí zavolať a my Vás sprostredkujeme, vysvetlíme, poradíme a odporučíme to najlepšie pre Vás v oblasti: poistenia, pôžičiek a úverov, hypotéky, stavebného sporenia, kreditných kariet, sporenia,.......Posúdenie existujúceho poistenia (audit)

Jednou zo služieb, ktorú ponúkame je posúdenie už existujúceho poistenia (audit) u klienta uzatvoreného pred našim zmluvným vzťahom.

Hlavné kritériá na ktoré sa zameriavame pri audite:

  • rozsah poistného krytia z pohľadu účelnosti a úplnosti
  • opodstatnenosť a správnosť stanovenia poistných súm a výšky spoluúčasti
  • preverenie výšky ceny poistenia k daným rizikám (či odzrkadľuje úroveň, kvalitu poskytovaných služieb)
  • spoľahlivosť a rýchlosť poisťovne pri likvidácii poistných udalostí
  • prístupnosť poisťovne prispôsobiť návrh poistenia podľa požiadavky klienta
  • posúdenie finančnej stability a postavenia

Tento audit Vám poskytne objektívny obraz k Vami už vypracovanému poistného programu.Samozrejmosťou je u nás analýza želaní a potrieb klienta, zistenie aktuálnej situácie klienta, návrh riešenia a realizácia riešenia.

Koncept ochrany príjmu je jedným zo základných pilierov Privátnej finančnej stratégie. Strata príjmu môže negatívne ovplyvniť Vašu schopnosť dodržiavať svoje záväzky a zaistiť životný štandard Vám i Vašej rodine.
© Copyright 2014 | Všetky práva órák árral vyhradené | info(@)solubet.sk
.