Sporenie


Termínované vklady

Termínovaný vklad je najpopulárnejším produktom na sporenie. Pri založení termínovaného vkladu si vyberáte dobu fixácie, počas ktorej budú peniaze na termínovanom účte viazané. Termínované vklady majú fixácie od 1 mesiaca do 60 mesiacov. Všeobecne platí: čím dlhšia doba fixácie, tým lepší úrok.


Vkladné knižky

Vkladná knižka predstavuje klasický spôsob sporenia, ktorý je stále populárny. Ak si vezmete vkladnú knižku bez výpovednej lehoty, peniaze budete môcť z vkladnej knižky vyberať kedykoľvek bez toho, aby ste to vopred oznamovali banke. Pri vkladných knižkách s výpovednou lehotou musíte banke dopredu oznámiť, kedy chcete z vkladnej knižky uskutočniť výber. Výpovedná lehota je čas, ktorý musíte od oznámenia výberu počkať. Pohybuje sa od 1 mesiaca do 24 mesiacov. Všeobecne platí: čím dlhšia výpovedná lehota, tým lepší úrok.


Sporiace účty

Sporiace účty, vkladové účty a sporiace kontá sú vkladové produkty určené pre zhodnotenie Vašich voľných finančných prostriedkov. Základnými charakteristikami sporiaceho účtu sú: založenie a vedenie účtu zadarmo, možnosť kedykoľvek realizovať bezhotovostný vklad na účet (prevodom z iného účtu),možnosť vyberať peniaze bez poplatkov (po splnení podmienok banky).

Všetky banky Vám umožnia vyberať peniaze zo sporiaceho účtu zadarmo: pri účtoch s výpovednou lehotou po jej uplynutí, pri účtoch bez výpovednej lehoty kedykoľvek alebo len v presne stanovených termínoch, podľa podmienok konkrétnej banky. Ostatné výbery zo sporiaceho účtu budú spoplatnené – najčastejšie ako % z predčasne vyberanej sumy. Pri niektorých produktoch banka umožňuje výber len prevodom peňazí zo sporiaceho účtu na vopred určený účet.


Sporiace účty a vkladné knižky pre deti

Sporiace účty a vkladné knižky pre deti sú moderným spôsobom sporenia od narodenia dieťaťa až do dovŕšenia 18 rokov. Detské vkladové produkty zväčša ponúkajú výhodnejšie úročenie ako klasické produkty na sporenie pre dospelých. Ich zriadenie a vedenie je zadarmo. Počas ich trvania sa možno stretnúť s rôznymi odmenami (za dobré vysvedčenie, pri narodeninách dieťaťa, za nevyberanie peňazí z vkladu a podobne).

Sporiace účty pre deti sú ponúkané buď s výpovednou lehotou alebo bez výpovednej lehoty. Pokiaľ chcete mať istotu prístupu k našetreným peniazom kedykoľvek, vyberte si účet bez výpovednej lehoty alebo len s krátkou výpovednou lehotou. Banky ponúkajú sporiace účty pre deti s vyšším úročením a s rôznymi úrokovými bonusmi. Môže byť poplatok za predčasný výber alebo inú sankciu aj pri účtoch bez výpovednej lehoty (napríklad vo forme zníženia úrokov).

Vkladné knižky pre deti sú postavené na podobnom princípe ako sporiace účty pre deti. Banky ich tiež ponúkajú bez výpovednej lehoty alebo s výpovednou lehotou. Úročenie na vkladných knižkách pre deti je obvykle vyššie ako pri klasických vkladných knižkách pre dospelých. Ich súčasťou sú takisto rôzne odmeny a úrokové bonusy.

© Copyright 2014 | Všetky práva órák árral vyhradené | info(@)solubet.sk
.