Cestovné poistenie


Cestovné poistenie

Dnes si už hádam ani nevieme predstaviť situáciu, keď sa vyberieme na vytúženú dovolenku bez poistenia. Cestovné poistenie sa veľmi rýchlo udomácnilo vďaka svojej jednoduchosti a v  prípade potreby riešenia nepredvídaných udalostí vďaka spoľahlivosti pomoci. V tomto poistení máme možnosť poistnej ochrany voči viacerým rizikám.

Poistenie liečebných nákladov

Najväčšie riziko hrozí v podobe náhleho ochorenia, preto je poistenie liečebných nákladov najdôležitejšou – a v zahraničí povinnou – súčasťou cestovného poistenia. Náklady na ošetrenie v zahraničí, niekoľkodňová hospitalizácia, prípadne náklady na špeciálny prevoz späť do vlasti môžu dosiahnuť sumy, ktoré by mali závažný dopad na Váš rozpočet.


Úrazové poistenie

Účelom úrazového poistenia je odškodnenie klienta v prípade trvalých následkov v dôsledku úrazu, prípadne odškodnenie jeho pozostalých v prípade úmrtia v dôsledku úrazu. Riziko úrazu je aktuálne najmä pri vykonávaní rôznych športov. Poisťovňa  Vám poskytne finančné odškodnenie podľa rozsahu trvalých následkov, a to až do výšky poistnej sumy.


Poistenie batožiny

Cestovné poistenie nie sú len liečebné náklady. Už sme si zvykli, že počas cesty nás živelná udalosť či zlodej môžu pripraviť o veci, ktoré si na cesty berieme so sebou a majú pre nás vysokú hodnotu. Preto k cestovnému poisteniu patrí aj poistenie batožiny, ktoré chráni Váš majetok zbalený na cesty.


Poistenie zodpovednosti za škodu

Čo s prípadnou škodou, ktorú môžete neúmyselne spôsobiť komukoľvek, s kým prídete do styku? Niekedy stačí úplná banalita, ako je prevrátená šálka s kávou a výsledkom môže byť škoda za niekoľko tisíc na počítačovom serveri, alebo sa nechtiac zrazíme s iným lyžiarom na zjazdovke a spôsobíme mu zranenie s rozsiahlou liečbou, práceneschopnosťou, prípadne aj trvalými následkami. Aj poistenie zodpovednosti za škodu je súčasťou cestovného poistenia.

 

Poistenie stornovacích poplatkov

Keď si kupujeme zájazd alebo pobyt v cestovnej kancelárii, určite neuvažujeme nad jeho zrušením. V prípade náhleho ochorenia alebo vážnej rodinnej udalosti, však cestu musíme zrušiť a stornovacie poplatky požadované od cestovnej kancelárie nás môžu nemilo prekvapiť. Pre tento účel existuje práve tento druh poistenia.

 

Asistenčné služby

K cestovnému poisteniu patria aj asistenčné služby, ktoré sú už dnes samozrejmosťou. Čo vlastne asistenčné služby môžu ponúknuť? Hlavne v závažnejších prípadoch a pri hospitalizácii je základnou úlohou asistenčnej služby:

• zabezpečenie vhodného zdravotníckeho zariadenia vzhľadom na zdravotný stav,

• úhrada nákladov alebo poskytnutie platobných záruk zdravotníckym zariadeniam,

• sprostredkovanie informácií týkajúcich sa spôsobu a priebehu liečby v materinskom jazyku,

• komunikácia s blízkymi osobami na Slovensku,

• prevoz späť do vlasti.

© Copyright 2014 | Všetky práva órák árral vyhradené | info(@)solubet.sk
.